คำกริยา (Verb) คืออะไร

คำกริยา (Verb) คือ คำที่แสดงการกระทำ หรือถูกกระทำ มีดังต่อไปนี้

  • อกรรมกริยา (Intransitive verb) เป็นกริยาที่มีความสมบูรณ์ในตัวมันเอง ไม่ต้องมีกรรมมารองรับ
  • สกรรมกริยา (Transitive verb) เป็นกริยาที่ยังไม่สมบูรณ์ต้องมีกรรมมารอง รับจึงจะทำให้ประโยคสมบูรณ์
  • กริยารูปธรรมดา (Regular verb) คือเมื่อเปลี่ยนเป็นช่องที่สองกับ ช่องที่สามเพียงแค่เติม d หรือ ed ท้ายคำ
  • Continue reading “คำกริยา (Verb) คืออะไร” »