คำคุณศัพท์ที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ (Proper Adjective) คืออะไร

คำคุณศัพท์ที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ (Proper Adjective) คือ คำคุณศัพท์ที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เป็นคำศัพท์ที่มีรูปมาจากชื่อของประเทศ เช่น

  • Thailand Thai คนไทย
  • Canada Canadian คนแคนาดา
  • U.S.A. American คนอเมริกัน
  • China Chinese คนจีน
  • Switzerland Swiss คนสวิส