คำกริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ (Adverb of Place) คืออะไร

คำกริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ (Adverb of Place) คือ adverb ที่บอกสถานที่ ได้แก่คำว่า

  • here ที่นี่
  • around รอบ ๆ
  • there ที่นั่น
  • somewhere ที่ไหนสักแห่ง
  • near ใกล้ ๆ

Continue reading “คำกริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ (Adverb of Place) คืออะไร” »