คำคุณศัพท์ (Adjective) คืออะไร

คำคุณศัพท์ คือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำนาม หรือคำสรรพนาม ที่สำคัญ มีดังนี้

  • Descriptive adjective คือคำคุณศัพท์ที่บอกลักษณะ คุณภาพ ขนาด สี รูปร่าง ของคำนามที่มันประกอบ
  • Demonstrative adjective คือคุณศัพท์ชี้เฉพาะได้แก่ This, That, These, Those
  • Proper Adjective คือคำคุณศัพท์ที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เป็นคำศัพท์ที่มีรูปมาจากชื่อของประเทศ
  • Numeral Adjective คือคุณศัพท์ที่บอกจำนวนนับ ลำดับที่และจำนวนที่ไม่แน่นอน
  • Possessive Adjective คือคำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ
  • Continue reading “คำคุณศัพท์ (Adjective) คืออะไร” »