คำศัพท์ เกี่ยวกับ อาการไม่สบาย

ตัวอย่างคำศัพท์ เกี่ยวกับ อาการไม่สบาย เมื่อไปหาหมอ ที่โรงพยาบาล

  • Toothache ปวดฟัน
  • A cold เป็นหวัด
  • Headache ปวดศีรษะ
  • Stomachache ปวดท้อง