คำคุณศัพท์ (Adjective) และ คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) ที่มีรูปเหมือนกัน

คำที่มีรูปเหมือนกัน เป็นได้ทั้ง คำคุณศัพท์ และ คำกริยาวิเศษณ์ ได้แก่คำว่า

  • fast เร็ว
  • hard ยาก แข็ง
  • far ไกล
  • pretty มากทีเดียว
  • early เช้า เร็ว แต่เช้า

Continue reading “คำคุณศัพท์ (Adjective) และ คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) ที่มีรูปเหมือนกัน” »

คำกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณ (Adverb of Degree) คืออะไร

คำกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณ (Adverb of Degree) คือ adverb ที่บอกปริมาณ จะวางไว้หน้าคำ adj., หน้าคำ adv. หรือ หน้าคำกริยาที่มันขยาย ได้แก่คำว่า

  • very มาก
  • too มาก (เกินไป)
  • quite มาก (ทีเดียว)
  • almost เกือบจะ

Continue reading “คำกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณ (Adverb of Degree) คืออะไร” »