คำกริยาวิเศษณ์บอกอาการ (Adverb of Manner) คืออะไร

คำกริยาวิเศษณ์บอกอาการ (Adverb of Manner) คือ adverb ที่บอกอาการ หรือ ท่าทาง สถานะ คุณภาพ เช่น

  • happily อย่างมีความสุข
  • quickly อย่างอย่างรวดเร็ว
  • beautifully อย่างสวยงาม
  • late ล่าช้า
  • well ดี
  • carefully อย่างระมัดระวัง
  • fast เร็ว

Continue reading “คำกริยาวิเศษณ์บอกอาการ (Adverb of Manner) คืออะไร” »