เรียนสนทนาอังกฤษ

การเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ เป็นส่วนที่นักเรียนไทยหลาย ๆ คนกังวล ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ หรือฟังภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ แต่การเรียนสนทนาภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยากนั้น มาจากความกลัวเสียส่วนใหญ่ กลัวว่าจะพูดภาษาอังกฤษผิด กลัวว่าพูดภาษาอังกฤษแล้วผู้ฟัง โดยเฉพาะชาวต่างชาติจะไม่เข้าใจ หรือกลัวว่าเขาจะหัวเราะเยาะเรา ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ไม่จริง
Continue reading “เรียนสนทนาอังกฤษ” »

เรียนภาษาอังกฤษ อาจารย์ชาวต่างชาติ

ทีมอาจารย์ชาวต่างชาติผู้เชี่ยวชาญ พร้อมจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษ อย่างรวดเร็ว ที่นี่เราไม่ใช้บทเรียนจากโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษในคอมพิวเตอร์ หรือวิดีโอสอนภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว เพราะเราเชื่อว่านักเรียนไม่สามารถเรียนการสนทนาจากคอมพิวเตอร์ได้ดีเท่าอาจารย์ ที่จะสังเกต และแนะนำ แก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน เป็นรายบุคคล อย่างใกล้ชิด
Continue reading “เรียนภาษาอังกฤษ อาจารย์ชาวต่างชาติ” »