คำศัพท์ทางการแพทย์ ภาษาอังกฤษ คำศัพท์เกี่ยวกับหมอ อาการเจ็บป่วย

คำศัพท์ทางการแพทย์ ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับหมอ อาการเจ็บป่วย

คำศัพท์ เกี่ยวกับ อาการไม่สบาย

ตัวอย่างคำศัพท์ เกี่ยวกับ อาการไม่สบาย เมื่อไปหาหมอ ที่โรงพยาบาล

 • Toothache ปวดฟัน
 • A cold เป็นหวัด
 • Headache ปวดศีรษะ
 • Stomachache ปวดท้อง

คำกริยาวิเศษณ์บอกอาการ (Adverb of Manner) คืออะไร

คำกริยาวิเศษณ์บอกอาการ (Adverb of Manner) คือ adverb ที่บอกอาการ หรือ ท่าทาง สถานะ คุณภาพ เช่น

 • happily อย่างมีความสุข
 • quickly อย่างอย่างรวดเร็ว
 • beautifully อย่างสวยงาม
 • late ล่าช้า
 • well ดี
 • carefully อย่างระมัดระวัง
 • fast เร็ว

Continue reading “คำกริยาวิเศษณ์บอกอาการ (Adverb of Manner) คืออะไร” »