คอร์สสอนเขียนโต้ตอบจดหมายธุรกิจ ภาษาอังกฤษ

จดหมายเป็นเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ จากจดหมายที่เขียนบนกระดาษพับใส่ซอง มาสู่การรับส่งจดหมายในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เราเรียกกันติดปากว่า อีเมล์ e-mail ปัจจุบันมีกฎหมายรองรับการใช้อีเมล์อ้างอิง ในการทำธุรกรรมติดต่อทางธุรกิจได้แล้ว การที่เราจะนำอีเมล์มาใช้งานในธุรกิจ จึงเป็นเรื่องที่ต้องมีความเอาใจใส่กันมากขึ้น
Continue reading “คอร์สสอนเขียนโต้ตอบจดหมายธุรกิจ ภาษาอังกฤษ” »