คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) มาจาก คำคุณศัพท์ (Adjective) เติม ly

คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) ส่วนใหญ่มาจาก คำคุณศัพท์ (Adjective) โดยการเติม ly ท้ายคำ โดยมีหลักการทำดังนี้

 1. เอาคำคุณศัพท์ มาเติม ly ได้เลย เช่น
  • beautiful beautifully อย่างสวยงาม
  • quiet quietly อย่างเงียบๆ
  • wonderful wonderfully อย่างยอดเยี่ยม
 2. คำคุณศัพท์ ที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ออก แล้วเติม ly
  • true truly อย่างแท้จริง
 3. คำคุณศัพท์ ที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ly เช่น
  • happy happily อย่างมีความสุข
  • angry angrily อย่างฉุนเฉียว
 4. คำคุณศัพท์ ที่ลงท้ายด้วย le ให้ตัด e ออก แล้วเติม y
  • simple simply ง่ายๆ ชัดเจน
  • possible possibly เป็นไปได้

Continue reading “คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) มาจาก คำคุณศัพท์ (Adjective) เติม ly” »

คำคุณศัพท์ (Adjective) และ คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) ที่มีรูปเหมือนกัน

คำที่มีรูปเหมือนกัน เป็นได้ทั้ง คำคุณศัพท์ และ คำกริยาวิเศษณ์ ได้แก่คำว่า

 • fast เร็ว
 • hard ยาก แข็ง
 • far ไกล
 • pretty มากทีเดียว
 • early เช้า เร็ว แต่เช้า

Continue reading “คำคุณศัพท์ (Adjective) และ คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) ที่มีรูปเหมือนกัน” »

คำคุณศัพท์แสดงปริมาณ (Quantitative Adjective) คืออะไร

คำคุณศัพท์แสดงปริมาณ (Quantitative Adjective) คือ คำคุณศัพท์ที่แสดงปริมาณ บอกถึงความมากน้อย ของสิ่งนับไม่ได้ ได้แก่คำว่า

 • some บ้าง
 • much มาก
 • little น้อย
 • enough เพียงพอ
 • all ทั้งหมด
 • no ไม่มี
 • any บ้าง
 • whole ทั้งหมด

Continue reading “คำคุณศัพท์แสดงปริมาณ (Quantitative Adjective) คืออะไร” »

คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Adjective) คืออะไร

คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Adjective) คือ คำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น

 • my ของฉัน
 • her ของเธอ
 • his ของเขา
 • its ของมัน
 • your ของคุณ
 • our ของพวกเรา
 • their ของพวกเขา

Continue reading “คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Adjective) คืออะไร” »

คำคุณศัพท์ที่บอกจำนวน (Numeral Adjective) คืออะไร

คุณศัพท์ที่บอกจำนวน (Numeral Adjective) คือ คุณศัพท์ที่บอก จำนวนนับ ลำดับที่ และจำนวนที่ไม่แน่นอน

 • จำนวนนับ ได้แก่ one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten……
 • ลำดับที่ ได้แก่ first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, nineth, tenth…..
 • บอกจำนวนที่ไม่แน่นอน ได้แก่คำว่า
 • many มาก
 • much มาก
 • double ทั้งสอง
 • few /a few น้อย จำนวนน้อย สองสาม
 • several หลาย
 • a little/little เล็กน้อย
 • all ทั้งหมด
 • no ไม่มี
 • some มีบ้าง
 • enough เพียงพอ

Continue reading “คำคุณศัพท์ที่บอกจำนวน (Numeral Adjective) คืออะไร” »

คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะ (Demonstrative adjective) คืออะไร

คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะ (Demonstrative adjective) คือ คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะ ได้แก่ This, That, These, Those

 • This ใช้กับคำนามเอกพจน์ที่อยู่ใกล้ (นี้)
 • That ใช้กับคำนามเอกพจน์ที่อยู่ไกล (นั้น)
 • These ใชักับคำนามพหูพจน์ที่อยู่ใกล้ (เหล่านี้)
 • Those ใชักับคำนามพหูพจน์ (เหล่านั้น)

Continue reading “คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะ (Demonstrative adjective) คืออะไร” »

คำคุณศัพท์ที่บอกลักษณะ (Descriptive adjective) คืออะไร

คำคุณศัพท์ที่บอกลักษณะ (Descriptive adjectives) คือ คำคุณศัพท์ที่บอกลักษณะ คุณภาพ ขนาด สี รูปร่าง ของคำนามที่มันประกอบ เช่น

คำคุณศัพท์ (Adjective) คืออะไร

คำคุณศัพท์ คือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำนาม หรือคำสรรพนาม ที่สำคัญ มีดังนี้

 • Descriptive adjective คือคำคุณศัพท์ที่บอกลักษณะ คุณภาพ ขนาด สี รูปร่าง ของคำนามที่มันประกอบ
 • Demonstrative adjective คือคุณศัพท์ชี้เฉพาะได้แก่ This, That, These, Those
 • Proper Adjective คือคำคุณศัพท์ที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เป็นคำศัพท์ที่มีรูปมาจากชื่อของประเทศ
 • Numeral Adjective คือคุณศัพท์ที่บอกจำนวนนับ ลำดับที่และจำนวนที่ไม่แน่นอน
 • Possessive Adjective คือคำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ
 • Continue reading “คำคุณศัพท์ (Adjective) คืออะไร” »