คำกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณ (Adverb of Degree) คืออะไร

คำกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณ (Adverb of Degree) คือ adverb ที่บอกปริมาณ จะวางไว้หน้าคำ adj., หน้าคำ adv. หรือ หน้าคำกริยาที่มันขยาย ได้แก่คำว่า

  • very มาก
  • too มาก (เกินไป)
  • quite มาก (ทีเดียว)
  • almost เกือบจะ

Continue reading “คำกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณ (Adverb of Degree) คืออะไร” »