คำคุณศัพท์แสดงปริมาณ (Quantitative Adjective) คืออะไร

คำคุณศัพท์แสดงปริมาณ (Quantitative Adjective) คือ คำคุณศัพท์ที่แสดงปริมาณ บอกถึงความมากน้อย ของสิ่งนับไม่ได้ ได้แก่คำว่า

  • some บ้าง
  • much มาก
  • little น้อย
  • enough เพียงพอ
  • all ทั้งหมด
  • no ไม่มี
  • any บ้าง
  • whole ทั้งหมด

Continue reading “คำคุณศัพท์แสดงปริมาณ (Quantitative Adjective) คืออะไร” »