คอร์สสอนเขียน e-mail ภาษาอังกฤษ

Email โดยปกติมักเขียนปนกันระหว่างการเขียนอย่างเป็นทางการ (Formal) ที่มักใช้จดหมาย และไม่เป็นทางการ (Informal) Email ส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนที่อยู่ในรูปแบบกลางๆ (Neutral) หรือไม่เป็นทางการ (Informal) คอร์สสอนเขียน e-mail ภาษาอังกฤษ ก็จะสอนให้พิจารณาให้เหมาะสมกับผู้รับด้วยว่าเป็นใคร ถ้าเป็นระดับผู้ใหญ่ เนื้อหาภาษาอังกฤษที่เขียน ก็ต้องใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการมากขึ้น
Continue reading “คอร์สสอนเขียน e-mail ภาษาอังกฤษ” »

คอร์สสอนเขียนโต้ตอบจดหมายธุรกิจ ภาษาอังกฤษ

จดหมายเป็นเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ จากจดหมายที่เขียนบนกระดาษพับใส่ซอง มาสู่การรับส่งจดหมายในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เราเรียกกันติดปากว่า อีเมล์ e-mail ปัจจุบันมีกฎหมายรองรับการใช้อีเมล์อ้างอิง ในการทำธุรกรรมติดต่อทางธุรกิจได้แล้ว การที่เราจะนำอีเมล์มาใช้งานในธุรกิจ จึงเป็นเรื่องที่ต้องมีความเอาใจใส่กันมากขึ้น
Continue reading “คอร์สสอนเขียนโต้ตอบจดหมายธุรกิจ ภาษาอังกฤษ” »