คำคุณศัพท์ (Adjective) และ คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) ที่มีรูปเหมือนกัน

คำที่มีรูปเหมือนกัน เป็นได้ทั้ง คำคุณศัพท์ และ คำกริยาวิเศษณ์ ได้แก่คำว่า

 • fast เร็ว
 • hard ยาก แข็ง
 • far ไกล
 • pretty มากทีเดียว
 • early เช้า เร็ว แต่เช้า

Continue reading “คำคุณศัพท์ (Adjective) และ คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) ที่มีรูปเหมือนกัน” »

คำกริยาวิเศษณ์บอกอาการ (Adverb of Manner) คืออะไร

คำกริยาวิเศษณ์บอกอาการ (Adverb of Manner) คือ adverb ที่บอกอาการ หรือ ท่าทาง สถานะ คุณภาพ เช่น

 • happily อย่างมีความสุข
 • quickly อย่างอย่างรวดเร็ว
 • beautifully อย่างสวยงาม
 • late ล่าช้า
 • well ดี
 • carefully อย่างระมัดระวัง
 • fast เร็ว

Continue reading “คำกริยาวิเศษณ์บอกอาการ (Adverb of Manner) คืออะไร” »