บทสนทนา ความประทับใจในสถานที่ท่องเที่ยว

บทสนทนา ความประทับใจ ฮาวาย สถานที่ท่องเที่ยว ที่เคยไปมา

A : How was your trip in Hawaii?
ไปเที่ยวที่ฮาวายเป็นอย่างไรบ้างครับ

B : It was very impressive.
มันน่าประทับใจมากค่ะ

A : What is it about Hawaii that impressed you?
คุณรู้สึกประทับใจอะไรที่ฮาวายครับ
Continue reading “บทสนทนา ความประทับใจในสถานที่ท่องเที่ยว” »