คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Adjective) คืออะไร

คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Adjective) คือ คำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น

  • my ของฉัน
  • her ของเธอ
  • his ของเขา
  • its ของมัน
  • your ของคุณ
  • our ของพวกเรา
  • their ของพวกเขา

Continue reading “คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Adjective) คืออะไร” »