คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอาชีพ ตำแหน่งงาน

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ รู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอาชีพ ตำแหน่งงาน หน้าที่ การงาน พนักงาน ช่าง เจ้าหน้าที่ ราชการ เอกชน สาขาต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน