คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Adjective) คืออะไร

คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Adjective) คือ คำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น

 • my ของฉัน
 • her ของเธอ
 • his ของเขา
 • its ของมัน
 • your ของคุณ
 • our ของพวกเรา
 • their ของพวกเขา

Continue reading “คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Adjective) คืออะไร” »

คำคุณศัพท์ (Adjective) คืออะไร

คำคุณศัพท์ คือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำนาม หรือคำสรรพนาม ที่สำคัญ มีดังนี้

 • Descriptive adjective คือคำคุณศัพท์ที่บอกลักษณะ คุณภาพ ขนาด สี รูปร่าง ของคำนามที่มันประกอบ
 • Demonstrative adjective คือคุณศัพท์ชี้เฉพาะได้แก่ This, That, These, Those
 • Proper Adjective คือคำคุณศัพท์ที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เป็นคำศัพท์ที่มีรูปมาจากชื่อของประเทศ
 • Numeral Adjective คือคุณศัพท์ที่บอกจำนวนนับ ลำดับที่และจำนวนที่ไม่แน่นอน
 • Possessive Adjective คือคำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ
 • Continue reading “คำคุณศัพท์ (Adjective) คืออะไร” »