คำคุณศัพท์แสดงปริมาณ (Quantitative Adjective) คืออะไร

คำคุณศัพท์แสดงปริมาณ (Quantitative Adjective) คือ คำคุณศัพท์ที่แสดงปริมาณ บอกถึงความมากน้อย ของสิ่งนับไม่ได้ ได้แก่คำว่า

 • some บ้าง
 • much มาก
 • little น้อย
 • enough เพียงพอ
 • all ทั้งหมด
 • no ไม่มี
 • any บ้าง
 • whole ทั้งหมด

Continue reading “คำคุณศัพท์แสดงปริมาณ (Quantitative Adjective) คืออะไร” »

คำคุณศัพท์ (Adjective) คืออะไร

คำคุณศัพท์ คือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำนาม หรือคำสรรพนาม ที่สำคัญ มีดังนี้

 • Descriptive adjective คือคำคุณศัพท์ที่บอกลักษณะ คุณภาพ ขนาด สี รูปร่าง ของคำนามที่มันประกอบ
 • Demonstrative adjective คือคุณศัพท์ชี้เฉพาะได้แก่ This, That, These, Those
 • Proper Adjective คือคำคุณศัพท์ที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เป็นคำศัพท์ที่มีรูปมาจากชื่อของประเทศ
 • Numeral Adjective คือคุณศัพท์ที่บอกจำนวนนับ ลำดับที่และจำนวนที่ไม่แน่นอน
 • Possessive Adjective คือคำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ
 • Continue reading “คำคุณศัพท์ (Adjective) คืออะไร” »