คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอาชีพ ตำแหน่งงาน

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ รู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอาชีพ ตำแหน่งงาน หน้าที่ การงาน พนักงาน ช่าง เจ้าหน้าที่ ราชการ เอกชน สาขาต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน

บทสนทนาภาษาอังกฤษ สนามบิน นักท่องเที่ยว เดินทางต่างประเทศ

เมื่อถึงวันเดินทาง ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ไปถึงสนามบิน เคาน์เตอร์สายการบินสำหรับเช็คอิน หรือตรวจบัตรโดยสาร และสัมภาระอยู่ที่เคาน์เตอร์หมายเลขอะไร โดยสามารถตรวจดูข้อมูล ได้จากจอมอนิเตอร์ภายในอาคาร และท่านควรไปถึงที่สนามบิน ก่อนที่เครื่องบิน จะออกเดินทางอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และสำหรับผู้ที่เดินทางไปกับคณะทัวร์ ควรจะไปถึงเวลาที่ทางบริษัททัวร์ นัดหมายจะเป็นการดีที่สุด เพื่อความสะดวก ของท่านแก่เจ้าหน้าที่
Continue reading “บทสนทนาภาษาอังกฤษ สนามบิน นักท่องเที่ยว เดินทางต่างประเทศ” »