คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะ (Demonstrative adjective) คืออะไร

คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะ (Demonstrative adjective) คือ คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะ ได้แก่ This, That, These, Those

  • This ใช้กับคำนามเอกพจน์ที่อยู่ใกล้ (นี้)
  • That ใช้กับคำนามเอกพจน์ที่อยู่ไกล (นั้น)
  • These ใชักับคำนามพหูพจน์ที่อยู่ใกล้ (เหล่านี้)
  • Those ใชักับคำนามพหูพจน์ (เหล่านั้น)

Continue reading “คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะ (Demonstrative adjective) คืออะไร” »