การวางตำแหน่ง Adverb of Frequency

การวางตำแหน่ง Adverb of Frequency อยู่ตรงไหนของประโยค ตามหลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ

  1. ถ้าประโยคนั้นมี verb to be หรือ verb to have ให้วางไว้หลัง verb to be หรือ verb to have
    • She is always late.
    • He has never traveled by train.
  2. วางไว้หน้าคำกริยาแท้ เช่น
    • Don often goes to the park.