เรียนภาษาอังกฤษกรุ๊ปส่วนตัว (Private English Course)

คอร์สการเรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว เป็นหลักสูตรการเรียนเดี่ยว หรือเรียนกลุ่มย่อยที่จัดมาเอง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาไปใช้งานเร่งด่วน หรือ ต้องการเน้นเฉพาะด้านเป็นพิเศษ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้งานได้ทันที

โดยการเรียนภาษาแบบส่วนตัว สามารถเลือกเนื้อหาวิชาตามจุดประสงค์ของผู้เรียน อาทิเช่น

เลือกจากหลักสูตรกลุ่มที่เปิดสอน  ตามตารางเรี่ยนแบบกลุ่ม เช่น General Conversation, Grammar, Business English, Writing, TOEFL, IELTS, TOEIC

หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทาง (Special Purpose English Course)

 • หลักสูตรเตรียมสอบ SAT, GRE, GMAT, CU-TEP
 • ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมเรียนต่อหรือทำงานในต่างประเทศ (Get Ready course)
 • ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสัมภาษณ์งาน (English for Job Interview)
 • ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนองาน (Effective Presentation in English)
 • ภาษาอังกฤษสำหรับการเจรจาต่อรอง (Effective Negotiation in English)
 • ภาษาอังกฤษสำหรับการโทรศัพท์ (Effective Telephoning in English)
 • ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุม (Effective Meetings in English)
 • หลักสูตรการเขียนเชิงธุรกิจ (Business English Writing)
 • หลักสูตรการเขียนอีเมล์ (Email English Writing)
 • ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับลูกค้า (English for Customer Care)
 • ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย (English for Sales)
 • ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานการตลาด (English for Marketing)
 • ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจอาหาร (English for Catering Industry)
 • ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (English for Technical or Industrial Sector) เป็นต้น

หรือ หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะตามความต้องการ (Customized English Course)

ระดับของหลักสูตร ภาษาอังกฤษ

ทุกระดับ (Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate)

วันและเวลา

สามารถจัดวันและเวลาเรียนที่สะดวกได้เองสนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^