สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English for Kids)

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (English Course for Kids)

สำหรับเด็ก อายุ 5 – 14 ปี
หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เป็นคอร์สภาษาอังกฤษ ที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาแต่แฝงไว้ด้วยความสนุกสนาน สอนเพื่อให้เด็กมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แข็งแกร่ง ด้วยวิธีซึมซับคำศัพท์และการออกเสียงอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อสร้างสร้างพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษของเด็ก ที่ดีต่อไปในอนาคต

บทเรียนสำหรับเด็ก
เป็นบทเรียนที่สนุกสนาน ซึ่งช่วยสร้างพื้นฐานความแข็งแกร่งทางด้านภาษา เพื่อให้เด็กเตรียมความพร้อมในการเรียนหลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ หรือการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับทำงานต่อไป

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร
เป็นอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและเข้าถึงจิตใจเด็ก สามารถสร้างสรรค์บทเรียนและกิจกรรมต่างๆ ที่สามรถโน้มน้าวให้เด็กเกิดความสนใจติดตามบทเรียนไปพร้อมๆกัน โดยให้ความสำคัญในการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน ที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะ อาทิ กิจกรรม เกมส์ วิดีโอ ภาพประกอบการเรียนการสอน และซอฟแวร์ต่าง ๆ

การจัดแบ่งกลุ่ม
นักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก จะได้รับการเอาใจใส่จากอาจารย์ผู้สอนเป็นพิเศษ โดยจะแบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆ ซึ่งการจัดกลุ่มจะใช้อายุและความสามารถทางภาษาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เพื่อให้นักเรียนได้รับการสนุกสนาน และมั่นใจในการเรียนไปกับเพื่อนร่วมชั้นได้อย่างเต็มที่

  • อายุ 5 – 10 ปี
  • อายุ 11 – 14 ปี


สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^