สนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation English)

เป็นหลักสูตรซึ่งจัดทำขึ้น โดยการวางรากฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทั้ง 4 ทักษะ คือ การพูดภาษาอังกฤษ การฟังภาษาอังกฤษ การอ่านภาษาอังกฤษ และการเขียนภาษาอังกฤษ ไปพร้อม ๆ กัน โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะสนทนาภาษาอังกฤษ (การพูดและฟัง) เป็นพิเศษ โดยคำนึงถึงเนื้อหาที่น่าสนใจ และความสามารถของนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้คุณสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ

ในชั้นเรียนจะได้มีโอกาสฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษ กับเพื่อนนักเรียนที่มีความสามารถระดับเดียวกัน เป็นกลุ่มเล็ก เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ สามารถเลือก เรียนตัวต่อตัว หรือจัดกลุ่มด้วยตนเอง

โดยฝึกการใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมกลุ่ม (Activity-based) ที่สนุกสนาน และการสวมบทบาทเป็นตัวละคร ตลอดจนการฝึกทักษะการออกเสียง กับอาจารย์เจ้าของภาษา นอกจากนั้นยังช่วยแนะนำการใช้คำศัพท์ใหม่ๆ รูปแบบประโยค หลักไวยากรณ์ รวมถึงการออกเสียงที่ถูกต้องให้อีกด้วย แล้วคุณจะพบว่า “ภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไป”

ระดับของหลักสูตร 5 ระดับ

Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate

จุดเด่นของหลักสูตร สนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation English)

  • สอนโดย อาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
  • สอนสด เป็นกลุ่มเล็ก 5 -12 คน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน
  • ระบบการเรียนแบบ Interactive Learning ในห้องเรียน
  • เรียนทบทวน ฟรี!
  • การฝึกฝนการใช้ภาษาผ่านห้อง Computer Lab
  • การเรียนเสริม ผ่านกิจกรรม Loft Club โดยไม่จำกัดจำนวน
  • การรับรองผล

 สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^