สอน IELTS เตรียมสอบ (IELTS Preparation)


IELTS PREPARATION COURSE (48 HOURS) – พิเศษจริงๆ! คลาสเราไม่เกิน 12 คน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

เหมาะสำหรับผู้เตรียมสอบ IELTS ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในเกณฑ์ค่อนข้างดี (เทียบเท่า IELTS 5.0 หรือเรียนคอร์ส Grammar Brush-up
และ Fundamentals of Academic Writing แล้ว)
วิธีการสอน

 • เน้นสอนการทำข้อสอบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • เน้นบรรยากาศเป็นกันเอง กับอาจารย์ที่มีมีประสบการณ์
 • เน้นการให้นักเรียนทำข้อสอบเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน โดยเฉพาะการเขียน essay โดยอาจารย์จะตรวจให้ นอกเวลาเรียน และ feedback เป็นรายบุคคล
 • นอกจากเนื้อหาและเทคนิคที่จะได้จากห้องเรียน นักเรียนสามารถใช้ LAB ของเราซึ่งสามารถฝึกได้ทั้งทักษะการฟัง การพูด การเขียน และ Grammar ด้วย
 • เน้นการเรียนกลุ่มย่อยประมาณ 12 คนเท่านั้น

โครงสร้างคอร์ส IELTS PREPARATION COURSE (48 HOURS)

 1. Introduction to IELTS + Grammar 3 hours
 2. Writing Module 10.5 hours
 3. Speaking Module 13.5 hours
 4. Reading Module 9 hours
 5. Listening Module 9 hours
 6. Pre-IELTS Exam 4 hours
 7. Free Lab for IELTS Unlimited

สอนโดยคณาจารย์ ผู้มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษเป็นอย่างสูง และเน้นการสอนแบบเต็มที่ 100% เมื่อนักเรียนจบคอร์สไปแล้ว ก็จะยังเป็นนักเรียนของอาจารย์อยู่ ดังนั้น จะสามารถกลับมาถามคำถามภาษาอังกฤษได้ตลอดเวลา รวมทั้งส่งงานเขียนต่าง ๆ ให้อาจารย์ช่วยตรวจได้ด้วยสนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^