ชนิดของคำ ในภาษาอังกฤษ

What is a sentence? ประโยค (ภาษาอังกฤษ) คือ อะไร

  • ประโยคคือกลุ่มของคำที่มีประธานและส่วนขยาย

What are the parts of speech? ชนิดของคำ ในภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง

แบ่งออกได้เป็น 8 ชนิดคือ คำนาม คำกริยา คำสรรพนาม คำกริยาวิเศษณ์ คำคุณศัพท์ คำบุพบท คำสันธานและคำอุทาน
Continue reading “ชนิดของคำ ในภาษาอังกฤษ” »

เรียน TOEIC ที่ไหนดี ?

เรียน TOEIC กับสถาบันอันดับหนึ่งของไทย สอนโดยอาจารย์เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง อักษร จุฬาฯ และ อาจารย์ชาวต่างชาติที่จบด้านการสอนภาษาอังกฤษมาโดยตรง (TESOL) จาก Cambridge

สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป (General English Conversation)

เป็นหลักสูตรซึ่งจัดทำขึ้น โดยการวางรากฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทั้ง 4 ทักษะ คือ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ไปพร้อมๆกัน โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะสนทนาภาษาอังกฤษ (การพูดและฟัง) เป็นพิเศษ โดยคำนึงถึงเนื้อหาที่น่าสนใจ และความสามารถของนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้คุณสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ
Continue reading “สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป (General English Conversation)” »

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังลังเลว่าจะเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี Loft Study ขอเป็นทางเลือก เราเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่พร้อมไปด้วยอาจารย์ที่มีคุณภาพเอาใจใส่ ดูแลนักเรียนอย่างจริงจัง หลักสูตรของสถาบันมีทั้ง หลักสูตรเรียนเพื่อเตรียมสอบ toefl, เรียนเพื่อเตรียมสอบ toeic, เรียนเพื่อเตรียมสอบ ielts, ภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลากรในบริษัท, ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ SAT, IGCSE รวมไปถึง CU-TEP และ TU-GET
Continue reading “เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี” »

IELTS PREPARATION COURSE (52 HOURS)

IELTS PREPARATION COURSE (48 HOURS) – พิเศษจริงๆ! คลาสเราไม่เกิน 12 คน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

เหมาะสำหรับผู้เตรียมสอบ IELTS ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในเกณฑ์ค่อนข้างดี (เทียบเท่า IELTS 5.0 หรือเรียนคอร์ส Grammar Brush-up
และ Fundamentals of Academic Writing แล้ว)
วิธีการสอน

  • เน้นสอนการทำข้อสอบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
  • เน้นบรรยากาศเป็นกันเอง กับอาจารย์ที่มีมีประสบการณ์
  • เน้นการให้นักเรียนทำข้อสอบเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน โดยเฉพาะการเขียน essay โดยอาจารย์จะตรวจให้ นอกเวลาเรียน และ feedback เป็นรายบุคคล
  • Continue reading “IELTS PREPARATION COURSE (52 HOURS)” »

เตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ GRAMMAR

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษต่างๆ แต่พื้นฐานไวยากรณ์ไม่แน่น รวมทั้งผู้ที่เตรียมตัวสอบ IELTS ก่อนเริ่มเรียน อาจารย์จะให้ทำแบบทดสอบ (นอกเวลาที่กำหนดในคอร์ส) เพื่อหาจุดอ่อนของผู้เรียนแต่ละคน จะได้เน้นแก้ไขจุดอ่อนของนักเรียนทุกคนได้อย่างถูกต้อง

Continue reading “เตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ GRAMMAR” »

สอนภาษาอังกฤษ

เราได้เปิดหลักสูตรการสอนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษแล้วค่ะ มีทั้งสอนแบบห้องเรียนรวม และการสอนแบบตัวต่อตัว โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษค่ะ …

ตอนนี้เราก็มีเปิดหลักสูตรสำหรับเรียนรวม เช่น
Continue reading “สอนภาษาอังกฤษ” »

FUNDAMENTALS OF ACADEMIC WRITING (36 HOURS)

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปรับพื้นฐานด้านการเขียนงานเป็นภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ และผู้ที่เตรียมสอบ IELTS แต่ไม่ถนัดด้านการเขียนมากกว่าทักษะด้านอื่นๆ

ปัญหาใหญ่สุดของนักเรียนไทย คือว่า ถึงแม้จะพอมีความเข้าใจเรื่องของไวยากรณ์ (ซึ่งบางคนท่องหลักไวยากรณ์ได้เลยด้วยซ้ำ) แต่กลับไม่รู้จักวิธีใช้ไวยากรณ์เหล่านั้น พูดง่ายๆ คือถ้าให้ข้อสอบแบบมีตัวเลือกมา แล้วให้เลือกข้อที่ถูกต้อง ลงไปเติมในช่องว่างเพื่อทำเป็นประโยคที่สมบูรณ์ นักเรียนไทยจะทำได้ ไม่ยากเย็น แต่พอให้ลงมือสร้างประโยคหรือข้อความสั้นๆ เอง กลับไม่ประสบความสำเร็จ
Continue reading “FUNDAMENTALS OF ACADEMIC WRITING (36 HOURS)” »

SPEAKING & PRONUNCIATION FOR IELTS

เหมาะสำหรับผู้เตรียมสอบ IELTS และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการฝึกการพูดและการออกเสียงพูดอย่างถูกต้อง โดยอาจารย์ชาวต่างชาติที่จบมาทางด้านการออกเสียงมาโดยตรง บางครั้งการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่มั่นใจในการออกเสียง หรือบางครั้งเวลาพูดกับชาวต่างชาติ แล้วพบว่าเค้าไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูด ด้วยเทคนิคและวิธีการสอนที่เป็นกันเองของอาจารย์ จะทำให้นักเรียนพูดได้คล่องขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ
Continue reading “SPEAKING & PRONUNCIATION FOR IELTS” »