เวิร์คช็อป Workshop

Loft Study มีรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมอีกแบบนึงคือ การอบรมเชิงปฏิบัติการณ์หรือที่เรียกกันว่า เวิร์คชอป นั่นเอง ด้วยราคาที่ถือว่าเป็นธรรม เราได้ออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความจำเป็นขององค์กร และดำเนินการถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ จึงทำให้บุคลากรของท่าน พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรที่เราเปิดอบรมเวิร์คชอป Workshop ภาษาอังกฤษ

  • E-Mail Writing Skill เทคนิคการเขียนอีเมลล์ภาษาอังกฤษ อย่างมืออาชีพ
  • Presentation Skill ทักษะการนำเสนอภาษาอังกฤษ อย่างมืออาชีพ
  • Meetings Skills การประชุม
  • Negotiations skill ทักษะการเจรจาต่อรองภาษาอังกฤษ
  • Business writing Level 1 ทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจ ภาษาอังกฤษ ระดับ 1
  • Business Writing Level 2 ทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจ ภาษาอังกฤษ ระดับ 2
  • Telephoning Skills ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทางโทรศัพท์ ให้ประทับใจ
  • Tailor-made Workshop


สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^