คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) มาจาก คำคุณศัพท์ (Adjective) เติม ly

คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) ส่วนใหญ่มาจาก คำคุณศัพท์ (Adjective) โดยการเติม ly ท้ายคำ โดยมีหลักการทำดังนี้

 1. เอาคำคุณศัพท์ มาเติม ly ได้เลย เช่น
  • beautiful beautifully อย่างสวยงาม
  • quiet quietly อย่างเงียบๆ
  • wonderful wonderfully อย่างยอดเยี่ยม
 2. คำคุณศัพท์ ที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ออก แล้วเติม ly
  • true truly อย่างแท้จริง
 3. คำคุณศัพท์ ที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ly เช่น
  • happy happily อย่างมีความสุข
  • angry angrily อย่างฉุนเฉียว
 4. คำคุณศัพท์ ที่ลงท้ายด้วย le ให้ตัด e ออก แล้วเติม y
  • simple simply ง่ายๆ ชัดเจน
  • possible possibly เป็นไปได้


Note: คำที่ลงท้ายด้วย ly อยู่แล้ว แต่เป็นคำคุณศัพท์ ได้แก่คำว่า

 • friendly เป็นมิตร
 • lovely น่ารัก
 • lonely โด่ดเดี่ยว
 • ugly น่าเกียด
 • silly งี่เง่า


สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^