สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย และบริการลูกค้า (English Conversation for Sales and Customer Service)

ตัวอย่างหัวข้อบทสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงานขาย และพนักงานบริการลูกค้า (English Conversation for Sales and Customer Service)

 • Welcome to our restaurant!
 • Buying an airline ticket
 • A good discount, a great warranty, and free delivery!
 • Agreeing on a fair price
 • I’d like a refund
 • The perfect silk tie
 • Giving directions to the other department
 • A fine selection of fragrances
 • The navy blue blazer
 • Exchanging for the right size
 • A gift for the wife
 • My shirt is torn….
 • Laundry service
 • Exchanging currency
 • Selling postcards and stamps
 • Suggesting another store
 • Accepting travelers checks
 • In the bookstore
 • Buying a bus map
 • Shoes to match
 • A moment of Thailand


สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^