สนทนาอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มต้น

การเริ่มต้นเรียนสนทนาอังกฤษ ฝึกพูดและฟังภาษาอังกฤษแบบสบาย ๆ ฝึกใช้บทสนทนาที่จำเป็น และใช้บ่อย ในภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนทุกวัย ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ

  • การทักทาย
  • การแนะนำตัวเอง
  • การแนะนำผู้อื่น
  • การสนทนาเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ทั่วไป
  • การบอกลา
  • การถามเวลา
  • การเสนอความช่วยเหลือ
  • การขอร้อง
  • การชมเชย
  • การขอโทษ


สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^