เริ่มต้นฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ด้วยประโยคง่าย ๆ

เริ่มต้นฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ด้วยประโยคง่าย ๆ ฝึกพูด ฟัง กับประโยคสั้น ๆ ง่าย ๆ แต่ใช้บ่อย ในภาษาอังกฤษ

 • Welcome to ….
 • How much…?
 • What’s up?
 • You look so Pretty
 • To be going to.
 • How about you?
 • What would you like to eat?
 • What’s for breakfast?
 • I’ sorry that I’m late.
 • What are you planning to wear to …?
 • May I be excused please?
 • Anybody know what is on TV tonight?
 • It’s time for…?
 • Get the alarm!
 • Is he out?
 • Oh I’m terribly…
 • Knock off…
 • I’m heading…
 • I’d like to mail this package.
 • Do you remember me?
 • What are you doing here in….?
 • Could you tell me ….?
 • What did you have in mind?
 • Can I get one for you too?
 • Congratulations!


สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^