บทสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน (Ground Staff)

บทสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน (Ground Staff) แผนก Ground customer services เป็นแผนกที่รับผิดชอบงานด้าน Ground service ซึ่งทำให้กับสายการบินต่าง ๆ การสมัครนั้นไม่อยาก เพียงน้อง ๆ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และต้องมีผลสอบคะแนน TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป

การสอบก็จะเป็นการสอบสัมภาษณ์ 2 รอบด้วยกัน สัมภาษณ์กับผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่มีความเข้มงวดในเรื่องคุณภาพในการรับพนักงานพอสมควรเลย เพราะถือว่าเราต้องทำงานในนามของบริษัทสายการบิน ซึ่งต้องได้มาตรฐานระดับโลกเลยทีเดียว โดยสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น เค้าจะดูว่าเราสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีแค่ไหน สามารถที่จะสื่อสารกับผู้โดยสารในสนามบินได้หรือไม่ เพราะมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน (Ground Staff) ดังนี้

Can I see your ticket, please ?
(ผมขอตรวจดูตั๋วโดยสารของคุณได้หรือไม่ครับ)

Do you have your passport with you ?
(คุณนำหนังสือเดินทางมาด้วยหรือเปล่าครับ)

I’m afraid your passport has expired.
(เกรงว่าหนังสือเดินทางของคุณจะหมดอายุแล้วนะครับ)

I’ll need to see your child’s birth certificate.
(ผมขอดูใบสูติบัตรของลูกคุณด้วยครับ)

How many bags are you checking ?
(คุณนำกระเป๋ามาด้วยกี่ใบครับ)

Will you be bringing a carry-on bag ?
(คุณจะนำกระเป๋าหิ้วขึ้นเครื่องบินด้วยหรือเปล่าครับ)

I’m afraid that bag exceeds the size restrictions.
(เกรงว่ากระเป๋าของคุณมีขนาดใหญ่เกินกำหนดนะครับ)

Did you pack your bags yourself ?
(คุณเป็นคนเก็บของใส่กระเป๋าเองหรือเปล่าครับ)

Would you like an aisle or a window seat ?
(คุณต้องการที่นั่งริมทางเดินหรือริมหน้าต่างครับ)

Would you like a wheelchair ?
(คุณต้องการรถเข็นหรือเปล่าครับ)

You’ll board at Gate 7.
(คุณจะต้องไปขึ้นเครื่องที่ประตู 7 ครับ)

Please be at the gate thirty minutes before your scheduled flight.
(กรุณาไปถึงประตูก่อนที่เที่ยวบินของคุณจะขึ้นประมาณ 30 นาที)

Did you need any tags for your luggage ?
(คุณต้องการป้ายติดกระเป๋าสัมภาระหรือเปล่าครับ)

Your flight is expected to take off on time.
(คาดว่าเที่ยวบินของคุณจะออกบินได้ตรงตามเวลา)

Your flight has been delayed by one hour.
(เที่ยวบินของคุณต้องล่าช้าไปประมาณหนึ่งชั่วโมง)

Flight 87B to Toronto has been canceled.
(เที่ยวบิน 87บี สู่เมืองโตรอนโต ถูกยกเลิกไปแล้ว)

I’m afraid you’re too late to check-in.
(เกรงว่าคุณมาลงทะเบียนช้าไปแล้ว)

Enjoy your flight.
(ขอให้มีความสุขกับการบินครั้งนี้นะครับ)สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^