คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ น้ำท่วม

FLOOD อ่านว่า “ฟลัด” (ต้องมีใครอ่านว่าฟลูดแน่ๆ เลย) การออกเสียงจะเหมือนกับคำว่า BLOOD (แปลว่าเลือด) ที่ออกเสียงว่า “บลัด” ไม่ใช่บลูด

คำว่า FLOOD เป็นได้ทั้งคำนามที่แปลว่า “น้ำท่วม” เช่น What should I do during a flood ? (ฉันควรทำอะไรในช่วงที่มีน้ำท่วม)

หรือเป็นคำกริยาที่แปลว่า “หลั่งไหล เต็มไปด้วย” เช่น  Please don’t flood my facebook’s timeline !!! ใช้ในกรณีที่มีเพื่อนโพสสเตตัสในเฟสบุคเยอะมากๆๆ จนทำให้ในหน้า Home ของเฟสบุคของเรามีแต่สเตตัสของเพื่อนคนนั้นจนลายตาไปหมด เราก็บอกเค้าไปเลยค่ะว่า Please don’t flood my facebook’s timeline !!! อารมณ์ประมาณว่า …. นี่ เฟสบุคฉันเต็มไปด้วยไปด้วยสเตตัสของเธอแล้วนะ

แต่ตามหัวข้อข่าวใหญ่ๆ มักไม่ใช้ว่า FLOOD IN THAILAND แต่มักใช้ว่า FLOODING IN THAILAND มากกว่าค่ะ คือเติม ing ต่อท้ายไปนั่นเอง

DISASTER อ่านว่า “ดีสซาสเตอร์” เป็นคำนาม ความหมายเป็นไปทางลบหมดเลยคือแปลว่า วิบัติ ภัยพิบัติ ความหายนะ มหันตภัย ความพินาศ ยกตัวอย่างเช่น The current flooding in Thailand is a disaster. (น้ำท่วมในประเทศไทย ขณะนี้ถือเป็นภัยพิบัติ) คำนี้ง่ายๆ ไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะ

OVERFLOW อ่านว่า “โอเวอร์โฟลว์” เป็นได้ทั้งคำนามที่แปลว่า “จำนวนที่ล้นออกมา” เช่น A flood is an overflow of water that submerges land. (น้ำท่วม คือ การไหลล้นของน้ำที่แผ่ขยายท่วมพื้นดิน)

และเป็นคำกริยาก็ได้ที่แปลว่า “ไหลล้น” เช่น This river is going to overflow. (แม่น้ำนี้กำลังจะไหลล้นแล้ว)

DISTRICT อ่านว่า “ดิสทริคท์” แปลว่า “เขต” ในข่าวที่เราพบเจอ มักใช้ต่อจากชื่อพื้นที่ เช่น The Bangkok authority will set up a flood monitoring centre in Minburi district. (ฝ่ายบริหารกรุงเทพจะตั้งศูนย์ติดตามเฝ้าระวังน้ำท่วมในเขตมีนบุรี) เพราะถ้าเราพูดว่า Minburi เฉยๆ โดยไม่มีคำว่า district ตามหลัง คนต่างชาติที่อ่านข่าวอาจจะงง ๆ ได้ว่า Minburi คืออะไรเหรอ ดังนั้นจึงต้องเติม district เข้าไปเพื่อให้รู้ว่าเป็นอาณาเขตหนึ่งๆ

DONATE อ่านว่า “โดเนท” คำนี้คุ้นเคยกันดีแน่นอน แปลว่า “บริจาค” เช่น Let’s donate to help Thailand Flood. (มาบริจาคเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมในประเทศไทยกันเถอะ)

หรือหากจำทำให้เป็นคำนาม ก็ต้องกลายร่างเป็นคำว่า DONATION อ่านว่า “โดเนชั่น” เช่น You can make a donation to help people who are impacted by the floods. (คุณสามารถทำการบริจาค เพื่อช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม)

KNEE DEEP คำนี้อาจไม่คุ้นกันมาก ถ้าไม่ใช่ช่วงน้ำท่วมอาจไม่เคยเจอ คำแปลก็เดาได้ไม่ยากใช่มั้ยคะ …. KNEE DEEP อ่านว่า “นีดีพ” แปลตรงตัวก็แปลว่า ลึกเท่าเข่า เป็นคำ adjective หรือคุณศัพท์ แน่นอนว่าต้องมาในรูปประโยคที่ว่า “ท่วมเท่าเข่า” เช่น She is standing knee deep in brown water. (หล่อนยืนน้ำท่วมหัวเข่าในน้ำขุ่น)

นอกจากมี KNEE DEEP แล้ว แน่นอนว่าสูงกว่า KNEE DEEP ก็ต้องเป็น WAIST DEEP หรือท่วมถึงเอว T_T เช่น In Ayutthaya province , people have to walk through waist-deep water. (ในจังหวัดอยุธยา ประชาชนต้องเดินในน้ำที่ท่วมถึงเอว)

และเมื่อมี WAIST DEEP แล้ว ก็ต้องมี NECK DEEP ค่ะ !! หรือท่วมถึงคอนั่นเอง เอาเข้าไป เฮ้อ

STOCKPILE อ่านว่า “สต็อกไพล์” แปลว่า “เก็บสะสม” ในสถานการณ์แบบนี้แน่นอนว่าต้องใช้กับการกักตุนอาหาร โดยเป็นได้ทั้งคำกริยา เช่น Many Bangkok residents stockpile food and drinking water. (ประชาชนชาวกรุงเทพจำนวนมากกักตุนอาหาร และน้ำดื่ม)

นอกจากนี้ยังเป็นคำนามที่แปลว่า “คลังสินค้า คลังอาวุธ” เช่น I think we should reduce US nuclear stockpile. (ฉันคิดว่าเราควรลดคลังนิวเคลียร์ของอเมริกา)

คำศัพท์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

 • Volunteer อาสาสมัคร
 • Dried Food อาหารแห้ง
 • Sandbag กระสอบทราย
 • Waterway เส้นทางน้ำ
 • Crisis วิกฤต
 • Sea Level ระดับน้ำทะเล
 • Prevention การป้องกัน
 • Floodwall กำแพงกั้นน้ำ
 • Damage ความเสียหาย , ทำความเสียหาย
 • Victim ผู้ประสบภัย , ผู้รับเคราะห์
 • Life Jacket เสื้อชูชีพ


สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^