การวางตำแหน่ง Adverb of Frequency

การวางตำแหน่ง Adverb of Frequency อยู่ตรงไหนของประโยค ตามหลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ

 1. ถ้าประโยคนั้นมี verb to be หรือ verb to have ให้วางไว้หลัง verb to be หรือ verb to have
  • She is always late.
  • He has never traveled by train.
 2. วางไว้หน้าคำกริยาแท้ เช่น
  • Don often goes to the park.

คำกริยา (Verb) คืออะไร

คำกริยา (Verb) คือ คำที่แสดงการกระทำ หรือถูกกระทำ มีดังต่อไปนี้

 • อกรรมกริยา (Intransitive verb) เป็นกริยาที่มีความสมบูรณ์ในตัวมันเอง ไม่ต้องมีกรรมมารองรับ
 • สกรรมกริยา (Transitive verb) เป็นกริยาที่ยังไม่สมบูรณ์ต้องมีกรรมมารอง รับจึงจะทำให้ประโยคสมบูรณ์
 • กริยารูปธรรมดา (Regular verb) คือเมื่อเปลี่ยนเป็นช่องที่สองกับ ช่องที่สามเพียงแค่เติม d หรือ ed ท้ายคำ
 • Continue reading “คำกริยา (Verb) คืออะไร” »

ชนิดของคำ ในภาษาอังกฤษ

What is a sentence? ประโยค (ภาษาอังกฤษ) คือ อะไร

 • ประโยคคือกลุ่มของคำที่มีประธานและส่วนขยาย

What are the parts of speech? ชนิดของคำ ในภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง

แบ่งออกได้เป็น 8 ชนิดคือ คำนาม คำกริยา คำสรรพนาม คำกริยาวิเศษณ์ คำคุณศัพท์ คำบุพบท คำสันธานและคำอุทาน
Continue reading “ชนิดของคำ ในภาษาอังกฤษ” »