โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สอนสด โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ

โรงเรียนภาษาต่างประเทศ Loft Study เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยให้ลูกศิษย์สามารถนำความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ อาทิ ใช้ในการสอบคัดเลือก เรียนต่อต่างประเทศ หรือเข้าทำงาน ตามสนามสอบทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งใช้ในการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ในหัวข้อที่ตนสนใจ หรือใช้ในการประกอบอาชีพของตน
Continue reading “โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สอนสด โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ” »