เรียนภาษาอังกฤษ อาจารย์ชาวต่างชาติ

ทีมอาจารย์ชาวต่างชาติผู้เชี่ยวชาญ พร้อมจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษ อย่างรวดเร็ว ที่นี่เราไม่ใช้บทเรียนจากโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษในคอมพิวเตอร์ หรือวิดีโอสอนภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว เพราะเราเชื่อว่านักเรียนไม่สามารถเรียนการสนทนาจากคอมพิวเตอร์ได้ดีเท่าอาจารย์ ที่จะสังเกต และแนะนำ แก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน เป็นรายบุคคล อย่างใกล้ชิด
Continue reading “เรียนภาษาอังกฤษ อาจารย์ชาวต่างชาติ” »