เรียงลำดับคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb Order)

การเรียงลำดับคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb Order) ในกรณีที่ประโยคหนึ่งมีคำกริยาวิเศษณ์อยู่หลายชนิด ให้เรียงลำดับดังนี้ Adverb of Manner, Adverb of Place, Adverb of Time เช่น

 • The kids go to bed early.
 • He works hard every week.
 • He sang beautifully at the concert last night.

คำกริยาวิเศษณ์บอกเวลา (Adverb of Time) คืออะไร

คำกริยาวิเศษณ์บอกเวลา (Adverb of Time) คือ adverb ที่บอกเวลา ได้แก่คำว่า

 • today วันนี้
 • tonight คืนนี้
 • yesterday เมื่อวาน
 • finally ในที่สุด
 • last ครั้งสุดท้าย
 • already เรียบร้อยแล้ว
 • soon ในเร็วๆนี้
 • before ก่อน
 • still ยังคง
 • every week ทุกๆสัปดาห์

Continue reading “คำกริยาวิเศษณ์บอกเวลา (Adverb of Time) คืออะไร” »

กริยาวิเศษณ์ (Adverb) คืออะไร

คำกริยาวิเศษณ์ ทำหน้าที่ขยายคำคุณศัพท์ ขยายคำกริยา หรือ ขยายคำกริยาวิเศษณ์ด้วยกัน ซึ่งแบ่งออกเป็นชนิดต่างดังต่อไปนี้

 • Adverb of Frequency คือ adverb ที่บอกความถี่ ว่าทำสิ่งนี้สิ่งนั้นบ่อยหรือถี่มากน้อยแค่ไหน
 • Adverb of Manner คือ adverb ที่บอกอาการ หรือท่าทาง สถานะ คุณภาพ
 • Adverb of Time คือ adverb ที่บอกเวลา
 • Adverb of Place คือ adverb ที่บอกสถานที่
 • Adverb of Degree คือ adverb ที่บอกปริมาณ จะวางไว้หน้าคำ adj., adv. หรือกริยาที่มันขยาย

Continue reading “กริยาวิเศษณ์ (Adverb) คืออะไร” »