Test

ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ (English Course for Test Preparation) Loft Study เป็นสถาบันชั้นนำในด้านการเตรียมสอบภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อโดยเฉพาะ

ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษอันเข้มข้นของเรา ด้วยระบบการสอนโดยอาจารย์ทั้งชาวไทย จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

รวมทั้งอาจารย์ต่างชาติที่ได้รับคุณวุฒิ TESOL (หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติ) โดยเฉพาะ

โดยปัจจุบันทางสถาบัน เปิดสอนหลักสูตรสำหรับการเตรียมสอบ ดังนี้

  • ไวยากรณ์เพื่อการเตรียมสอบ (Grammar) เสริมสร้างพื้นฐานในการใช้ภาษาอย่างมั่นคง และเตรียมพร้อมสำหรับการสอบต่างๆ
  • การเขียนเชิงวิชาการเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อ (Academic Writing Course) คอร์สพัฒนาทักษะด้านการเขียนเชิงธุรกิจ หรือ การเขียนเชิงวิชาการ
  • เตรียมสอบ TOEFL ( TOEFL Preparation Course) คอร์สเรียน TOEFL แบบติวเข้ม เจาะลึกการเตรียมสอบ TOEFL iBT พร้อมรับรองผล
  • เตรียมสอบ IELTS (IELTS Preparation Course) คอร์สเรียน IELTS แบบติวเข้ม เจาะลึกการเตรียมสอบ IELTS พร้อมรับรองผล
  • เตรียมสอบ TOEIC (TOEIC Preparation Course) คอร์สเรียน TOEIC แบบติวเข้ม เจาะลึกการเตรียมสอบ TOEIC พร้อมรับรองผล
  • เตรียม สอบ SAT (SAT Preparation Course) คอร์สเรียน SAT แบบติวเข้ม เจาะลึกการเตรียมสอบ SAT พร้อมรับรองผล
  • เตรียมสอบ IGCSE (IGCSE Preparation Course) คอร์สเรียน IGCSE แบบติวเข้ม เจาะลึกการเตรียมสอบ IGCSE พร้อมรับรองผล


สนใจเรียนคอร์สไหน วิชาไหน หรือทดสอบวัดระดับ สามารถ Post ถามบน Facebook Wall จะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ^___^